Yeni Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Çalışma sistematik açıdan dört bölümden oluşmuştur.


İlk bölümde, öncelikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının genel kapsamı ve sınırları ile bu bağlamda özellikle bu AİHS sistemindeki düzenleme ve uygulaması ortaya konulmuş, ikinci bölümde ise, spesifik olarak tutuklamanın koşulları irdelenmeye gayret edilmiş, üçüncü bölümde ise, tutuklama kararının oluşmasına ve uygulanmasına ilişkin yasal süreç ve işlemleri kronolojik sıralamaya uygun olarak değerlendirmeye çalışılmış, dördüncü ve son bölümde ise, tutukluluk halinin sona ermesi ve tutukluluktan doğan zararların onarım ve giderimi konuları irdelenmiştir.


Tüm bölümlerde, imkân ölçüsünde AİHM içtihatlarına, AYM bireysel başvuru kararlarına ve Yargıtay içtihatlarına yer vermek suretiyle, uygulamada ortaya çıkan reel durum ile ideal durum arasındaki farklılıklar tespit edilmeye ve bu bağlamda, ideal olanın hayata geçirilebilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: