Yeni Seyyahların Gözüyle Sivas

Seyyahların Gözüyle Sivas

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

'Seyahatname', gezilen görülen yerler, şehirler, ülkeler hakkında edilinen izlenimleri kapsayan, edebi değerinin yanı sıra tarihi ve sosyolojik değerleri de olan yazı türüdür. Doğrudan gözleme dayalı olan seyahatnameler, belirli bir zaman kesitinde, belirli bir toplum ve yörenin kültürel ve ekonomik yapısını yansıtabilmekte, dolayısıyla yazıldıkları dönemle ilgili 'belge' niteliği taşıyabilmektedir. Bu bakımdan seyahatnameler, sadece edebiyatçıların değil tarihçilerin ve sosyologlarında ihtiyaç duyabildiği başvuru kitaplarıdır. Nitekim ülkemizde yerleşim birimlerinin monografileri hazırlanırken kaynak olarak seyahatnamelerden önemli ölçüde istifade edilmektedir. Seyyahların Gözüyle Sivasta 13. yüzyılın başlarından 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Sivasa gelen 25 yabancı, 2 Türk seyyahın izlenimlerine yer verilmiştir.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Seyyahların Gözüyle Sivas

Seyyahların Gözüyle Sivas

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: