Yeni Gelir Mevzuatı

Gelir Mevzuatı

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Vergi Usul Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun
Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
Harçlar Kanunu
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu
Belediye Vergileri Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
İdari Yargılama Usul Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
Vergi Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
Genel Muhasebe
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Gelir Mevzuatı

Gelir Mevzuatı

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: