Yeni 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık

75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Kentler ve kentlerin fiziksel ortamını oluşturan binalar, ülkelerin toplumsal yapı ve yaşam kültürlerini yansıtan somut öğelerdir. Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimi; derin toplumsal ve siyasal dönüşümler, kentlere, binalara, konutlara yansır; yerleşme ve barınmayı biçimlendirir.


Ekonomi ve politikadaki yön değiştirmeler, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, kent planlaması ve mimari tasarım anlayışında köklü dönüşümlerle sonuçlandı. Bu nedenle Türkiye tarihi ve toplumundaki en köklü dönüşümlerden biri olan Cumhuriyet'in 75 yılı gözden geçirilirken "Değişen Kent ve Mimarlık" konusunun "Bilanço 98 Yayın Dizisi" kapsamında yer almaması düşünülemezdi.


Kitabın amacı, Cumhuriyet döneminde kent ve mimarlıkla ilgili değişmeleri vurgulamaktır. Kitap hazırlanırken, söz konusu değişmelerin ekonomik, politik ve toplumsal nedenlere değinilmeden anlatılamayacağı gerçeğinden hareket edilerek, bir yandan kent planlaması, kentsel işlevlerdeki gelişmeler, mimarlık yaklaşımlarındaki dönüm noktaları ve yapı üretiminin genel çizgilerine ilişkin yazılara yer verilirken, öte yandan da bu oluşumları biçimlendiren etmenleri araştıran çalışmalara ulaşılmaya çaba gösterildi. Farklı disiplinlerdeki yazarların anlatımlarındaki çeşitlilik böyle bir kitapta kaçınılmaz oldu. Konuya ilişkin farklı yaklaşımların da bilançosunu çıkarmayı amaçlayan bu kitapta, çeşitlilik özellikle arandı. Bazı yazılar bir araştırmanın tanıtımı niteliği taşırken, diğerlerinin araştırma bulgularına dayanan yorum ve sentezler içermesi de aynı yaklaşımın parçasıdır.


"75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık"ta, modernist Cumhuriyet ideolojisinin 75 yılda kentler ve mimarlığa etkilerini, artıları ve eksileri, başardıkları ve başaramadıklarıyla bulacaksınız.
(Arka Kapak)


IDéEFIXE'in notu: Kitapta, Sema Erder, Hasan Kuruyazıcı, Tan Oral, İlhan Tekeli, Oktay Ekinci, İhsan Bilgin, Yıldız Sey, Uğur Tanyeli, Mete Tapan, Afife Batur, Nur Gürani Arslan, Mübeccel B. Kıray, Özcan Altaban, Murat Güvenç, Sevin Osmay, Ali Türel, Erhan Acar, Tansı Şenyapılı, Tahire Erman, Zeynep Uludağ'ın yazıları yeralmaktadır.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık

75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: