Yeni Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları

Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Bu çalışmanın esas amacı, daha önce ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmamış parlamento kararlarını incelemektir. Parlamento kararının bir yasama işlemi olması, anayasal hukukumuz açısından yasama işlemleri alanının da incelenmesini gerektirmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın ilk kısmında teorik ve pratik düzeyde yasama işlemleri alanının oluşturulması çabası yer edinmiştir. Yasama organı, irade açıklamalarını ortaya koymak amacıyla "kanun" ve "parlamento kararı" işlemlerini kullanmaktadır. Ancak bu iki yasama işlemi dışında ne kanun ne de parlamento kararı olarak adlandıramayacağımız işlemler de bulunmaktadır. Yasama organı, parlamento kararları ile genel, kişilik-dışı ve sürekli mahiyette kurallar ihdas etmek yerine, çoğu zaman kendi içyapısı ve çalışma düzenine yönelik işleri belirlemektedir. Bununla birlikte, yasama organının, diğer organlarla ilişkileri çerçevesinde yaptığı işlemler olduğu gibi, hukuki olmaktan ziyade özünü siyasi saikler oluşturan işlemler de bulunmakta ve bunlar kararın konusunu oluşturabilmektedir.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları

Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: