Yeni Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu

Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Hava yolu taşımacılığı günümüz şartlarında en seri ve en güvenilir ulaşım yoludur. Hiç şüphesiz ki küresel ticaret hacminin her geçen gün daha da artması hava yolu ile yük taşımasına olan ilginin de artmasını sağlamıştır. Ancak bu gelişmelerle beraber hava yolu ile gerçekleşen uluslararası yük taşımalarında taşıyıcının sorumluluğunun yeknesak düzenlemelerle ele alınması zarureti duyulmuştur.


Varşova/Lahey Sözleşmesi ve Montreal Sözleşmesi uluslararası taşımalarda yükün zıyaı, hasara uğraması ve gecikmesi durumlarında hava yolu taşıyıcısının sorumluluğunu düzenlemektedir. Çalışmamız, Varşova/Lahey Sözleşmesi ve Montreal Sözleşmesi kapsamına giren uluslararası yük taşımalarında ortaya çıkan çeşitli problemleri Türk Hukuku açısından detaylıca değerlendirmektedir. Hem doktrine hem de uygulamaya katkı sağlayacak olan bu çalışmamız, yerleşik Türk Hukuku prensipleri, doktrindeki görüşler, Yargıtay kararları ile yabancı devlet mahkemelerinin kararlarını da dikkate alarak Türkiye açısından Varşova/Lahey Sözleşmesi'nin ve Montreal Sözleşmesi'nin uygulamasına dair problemleri çözmeyi hedeflemektedir.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu

Uluslararası Hava Yolu Taşımalarında Taşıyıcının Yüke İlişkin Sorumluluğu

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: