Yeni Sosyal Politika

Sosyal Politika

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Bu kitap, sosyal politikayı, kuram, kavram, olgu ve karşılaştırmalı çalışma açısından, bütünsel ve sade bir yaklaşımla ele almaktadır. Sosyal politika alanı için temel bir kaynak olan bu eser, güncel sosyal politika tartışmalarına da teorik ve uygulamalı olarak katkı sağlamaktadır. Çalışma, sosyal politikanın ilk doğduğu ülke olan İngiltere’de bu konu üzerine çalışan çok sayıda akademisyenin katkılarından oluşan bir derlemedir. İngiltere, sosyal politikanın ilk doğduğu ve liberal refah rejiminin temel özelliklerini yansıtan bir ülke olarak, sosyal politika tartışmalarının gündeminde her zaman ilk sıralarda yer almaktadır. Bu anlamda İngiltere’de sosyal politikanın temel özelliklerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Liberal refah rejimlerinin özelliklerinin bilinmesinin önemi ise, refah devletinin son otuz yıllık gelişmesi değerlendirildiğinde, Türkiye de dâhil olmak üzere dünyanın hemen her yerinde gerçekleşen refah reformlarıyla, liberal refah rejimi özelliklerinin hâkim olmaya başladığı bir sürecin yaşanmasıdır. Bu kitap bu sürecin temel özelliklerini ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. Sosyal politikaya ilişkin kavram, kuram, olgu, ölçme-değerlendirme ve karşılaştırmalı sosyal politika gibi başlıklar kapsamında sunulan değerlendirme ve yaklaşımlar, evrenseli yakalamak anlamında önem taşımaktadır. Sürekli değişen politik bağlamda sosyal politika üzerine yapılan çalışmalar giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Sosyal Politika kitabı, bu konuda çalışan öğrenciler için önemli bir kaynak niteliğindedir.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Sosyal Politika

Sosyal Politika

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: