Yeni Selpakfiroş

Selpakfiroş

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

"Veca li ku ye nane me, lo welate ku kaniyen wi dimiçiqin,
biren wi ji bir dikin me, me neziki gumeguma sarincen vala dikin?
Em çiya bi çiya çun, geli bi geli sernişiv bun, nin bu darek.
Em ketin zivingan, ziving bubun lanen baçermokan.
Me seyen dirr i beyani ditin li axpin u bintaran.
Veca li ku ye nane me zaroken te yen berdar?"


- Ji Selpakfiroşe

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Selpakfiroş

Selpakfiroş

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: