Yeni Kızılca Kıyamet - Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kurtuluş Savaşı’na

Kızılca Kıyamet - Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kurtuluş Savaşı’na

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

İstibdada karşı mücadele... Teşkilat-ı Mahsusa’nın kuruluşunda ve sonrasında rol alan iki aile... Enver Paşa ve Sarıkamış Harekatı... Kafkas Cephesi’nden İtalya-Avusturya Cephesi’ne uzanan hat... İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar ve Yunanlar... Mondros Mütarekesi, Sevr ve Milli Mücadele... Dumlupınar ve Sakarya savaşları... Ve binlerce “meçhul asker”in öyküsü...


Kızılca Kıyamet, Osmanlı toprakları ve Avrupa’nın yeniden şekillendiği yüzyılda insanımızın ve askerimizin yaşadıklarını birinci elden belgelere dayanarak aktarıyor.


“Yunanların mağlubiyeti, İngilizlerin hezimeti idi. Avrupa’nın iğfal edilen kamuoyunun Türk varlığı hakkında aydınlatılması ancak böyle mümkün olur. Türkler, milli varlıkları için en küçüğünden en ihtiyarına kadar uğraşacaklar, bu mukaddes milli maksat husule gelecekti.”


(Mehmet Fuat Bey’in günlüğünden)

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Kızılca Kıyamet - Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kurtuluş Savaşı’na

Kızılca Kıyamet - Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kurtuluş Savaşı’na

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: