Yeni Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Şimdiye kadar anlatılmış en zengin, en derin ve en etkili masalları açıklamaktadır.


Tanrıların, ölümlülerin ve onların çocuklarının birbirleriyle ilişkilerini berrak bir biçimde gözler önüne sermektedir.


Tanrıların ve kahramanların ayrıntılı soyağaçlarını içermektedir.


Bütün Yunan dünyasını dolaşıp İason’un ve Argonautların yolculuklarının Herakles’in yaptığı işlerin, Theseus’un yiğitliklerinin, Troia Savaşında savaşan grupların izini sürmektedir.


Mit dünyasında yer alan başlıca dağların ve ırmakların yerlerini belirtmektedir.


Yunan mitlerinin Rönesanstan bugüne kadar yazarlara ve sanatçılara nasıl esin kaynağı olduğunu göstermektedir.


Nefes kesici hazinelerin ve yerleşim yerlerinin resimleri ve özel olarak hazırlanan haritalarıyla mitleri daha net canlandırmaktadır.


Dünyanın önde gelen otoritelerinden biri tarafından yazılmıştır.


Bağlamlar, Kaynaklar, Anlamlar: “mit nedir?” sorusunu inceliyor, edebi ve sanatsal kaynakları araştırıyor, ritüel ve tiyatro gibi bağlamları irdeliyor. Köken Mitleri: evrenin, ilk tanrıların, ilk insanların ve ilk toplulukların mitolojik kökeninin izini sürüyor. Olympos Tanrıları: İktidar, Onur, Cinsellik: bütün ana tanrıların güçlerini ve faaliyetlerini, tanrısal onur ve tanrısal seks düşünceleriyle bağlantılarını ortaya koyuyor.


Kahramanlıklar: kahramanların –Perseus, İason, Theseus ve Herakles– masallarını anlatıyor ve Troia Savaşını yeniden ziyaret ediyor.


Aile Destanları: kader mahkûmu Atreus ve Oedipus aileleri de dahil, erkek ve kadın kahramanların başına gelen dramları ve felaketleri yeniden anlatıyor.


Bir Mit Manzarası: Yunanistan’ın dağlarını, mağaralarını, denizlerini ve ırmaklarını, ayrıca Girit, Troia ve Yeraltı manzaralarını araştırıyor. Yunanlardan Sonra Yunan Mitleri, Romalılardan, Hıristiyanlık ve Rönesans aracılığıyla 21. yüzyıla kadar zengin yeniden anlatım geleneğini inceliyor.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: