Yeni Netaicül Efkar (Adalı) (Arapça)

Netaicül Efkar (Adalı) (Arapça)

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Osmanlı âlimlerinden Adalı diye bilinen Kuşadalı Mustafa b. Hamza’nın (rahimehullâh), İmâm Birgivî’nin (rahimehullâh) geleneksel nahiv edebiyatının en önemli eserlerinden addedilen İzhâru’l-Esrâr isimli kitabına 1674 yılında yazdığı şerhtir.


Tahkikte izlenilen usûl:


• Geniş mukaddime çalışması yapıldı. Metin ve şerh ile ilgili bilgiler verildi. Yazarların tercümeleri eklendi.


• İki nüshaya mukabele edilerek farklar belirtildi.


• Metinde tam harekeleme yapıldı.


• Şerhte müşkül kelimelerde harekeleme yapıldı.


• Ayet ve hadislerin referans ve tahricleri yapıldı.


• İstişhad edilen şiirlerin referansları verildi.


• Okuyuculara kolaylık olması için yeni imlâ kaideleri kullanıldı.


• Garip kelimeler şerh edildi.


• Kitapta geçen âlimler ve eserler hakkında bilgi verildi.


• İktibas edilen eserlere müracaat edildi.


• Mevzuların, ayetlerin, hadislerin, şiirlerin ve âlimlerin kitapta kolayca bulunabilmesi için her birisine ayrı ayrı fihrist eklendi.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Netaicül Efkar (Adalı) (Arapça)

Netaicül Efkar (Adalı) (Arapça)

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: