Yeni Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü

Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü

Yeni ürün

Daha fazla bilgi

Çalışma da yabancı mahkeme kararlarından ya da milletlerarası tahkim kurumları nezdinde verilmiş olan hakem kararlarından yararlanılmıştır. İnceleme de Fransızca ve ingilizce kaynaklara yer verilmiştir. Code Justinien ve Roma Hukuku temelindeki hukuk sistemleri ile Code Napoleon ve etkisindeki hukuk sistemleri açısından Fransızca kaynaklar, hukuk felsefesinin önemli konularından birini teşkil eden bağımsızlık gibi bir kavramın arz ettiği fikirsel tartışmalar açısından son derece zengin ve bereketli bir zemin oluşturmakla kalmayıp, özellikle tahkim dendiğinde ilk akla gelen Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Merkezi'nin Paris'te bulunması, uygulama açısından Fransızca kaynakların önemli bir veri tabanı oluşturmasını sağlamıştır.


Bununla beraber, Anglo Amerikan hukukunun genellikle pek çok konuda Kıta Avrupası hukukundan farklı olmasından ötürü, özellikle ekonomisi güçlü ülkelerin de milletlerarası ticaretteki rolü nazara alındığında, tahkim hukukundaki yeri ve trend oluşturucu etkisi yadsınamaz. İnceleme boyunca hemen her konuda Türk hukuku ve uygulaması, her bir alt bölümün en sonunda ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Hakemlerin bağımsızlık yükümlülüğü ve temas ettiği meselelerin ele alındığı bu çalışma sadece milletlerarası ticari tahkim açısından değerlendirilmiştir.

Değerlendirmeler

Bir değerlendirme yazın

Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü

Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: